Sét đánh chết đàn bò sữa 10 con

Sét đánh chết đàn bò sữa 10 con

Hai cha con tới 1 gốc cây to để trú mưa nhưng không may bị sét đánh trúng

Hai cha con tới 1 gốc cây to để trú mưa nhưng không may bị sét đánh trúng

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ dự án

Mr Quang Đạt

Điện thọai : 0962.366.036
Email: chongsetoancau68@gmail.com

Hỗ trợ kinh doanh

Mr Hiển

Hotline : 0962.555.030

Điện thọai : 0964.191.669

Email: chongsetoancau68@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr Đạt

Điện thọai : 0962.555.030
Email: chongsetoancau68@gmail.com

Hỗ trợ bảo hành

Mr Đạt

Điện thọai : 0962.555.030
Email: chongsetoancau68@gmail.com

Fanpage
Khách hàng đã sử dụng Kim LIROD trong hệ thống chống sét