Thuốc hàn hoá nhiệt GE-150- Greenweld 150g

Liên hệ

Thuốc hàn hóa nhiệt là gì?

Thuốc hàn hóa nhiệt là 1 thành phần trong công nghệ hàn nhiệt nhôm, bao gồm khuôn hàn hóa nhiệt và thuốc hàn hóa nhiệt tạo mối liên kết phân tử, cho hiệu quả tối ưu về điện. Phương pháp hàn hóa nhiệt đảm bảo an toàn cho các hệ thống tiếp địa, chống sét, tiếp địa an toàn và các đường cáp truyền dẫn hệ thống điện.

thuốc hàn hóa nhiệt goldweld

Tác dụng của thuốc